Seth Barrett Tillman

Seth Barrett Tillman is an Associate Professor of Law at Maynooth University School of Law and Criminology (Scoil an Dlí agus na Coireolaíochta Ollscoil Mhá Nuad) in Ireland.